Sadwrn Cymdeithasol 2016: mae mentrau cymdeithasol Gwynedd yn cymryd rhan

social saturday logo

Digwyddiad blynyddol yw’r Sadwrn Cymdeithasol sy’n annog pobl i brynu oddi wrth fentrau cymdeithasol. Eleni, mae pedwar o fentrau cymdeithasol mawr Gwynedd yn cymryd rhan.

Bydd Siop “Warws Werdd” Antur Waunfawr, GISDA, Menter Fachwen ac Age Cymru Gwynedd a Môn ymhlith y mentrau cymdeithasol o Wynedd a fydd yn dathlu Sadwrn Cymdeithasol 2016.

Cynhelir y Sadwrn Cymdeithasol ar 15 Hydref 2016 pan gynhelir gweithgareddau a digwyddiadau ledled y Deyrnas Unedig i ddathlu gwaith mentrau cymdeithasol ac i helpu i godi ymwybyddiaeth am y math yma o fasnachu a’r hyn y mae’n ceisio ei gyflawni.

Busnesau yw mentrau cymdeithasol sydd yn ail-fuddsoddi eu helw mewn prosiectau er lles pawb. Gallai hynny gynnwys achosion amgylcheddol ac adfywio cymunedau lleol.

Mae dros 70,000 o fentrau cymdeithasol i’w cael yn y Deyrnas Unedig. Maent yn gweithredu ym mhob math o ddiwydiannau ac yn gwerthu pob math o gynnyrch a gwasanaethau. Yn ddiddorol ddigon, dywedir bod mentrau cymdeithasol yn fwy llwyddiannus na busnesau bach a chanolig eu maint mewn nifer o feysydd gan gynnwys amrywiaeth a thalu’r Cyflog Byw.

Bwriad y Sadwrn Cymdeithasol yw codi ymwybyddiaeth am y gwaith y mae mentrau cymdeithasol yn ei wneud, er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn gwybod amdanynt ac am y cynhyrchion a’r gwasanaethau y maent yn eu gwerthu – ac am yr achosion da y maent yn eu cefnogi, hefyd.  Gallwch gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd – er enghraifft, trwy ddewis prynu anrhegion o siop sy’n cael ei rhedeg fel menter gymdeithasol, neu drwy fynd am ginio i fwyty sy’n cael ei redeg gan fenter gymdeithasol.

Bydd mentrau cymdeithasol Gwynedd yn dathlu’r Sadwrn Cymdeithasol mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft drwy gynnig gostyngiadau neu drwy gynnal digwyddiadau arbennig. Cadwch lygad ar y dudalen Facebook a ffrwd Twitter Prynu’n Lleol Gwynedd i gael gwybod mwy, oherwydd byddwn yn rhannu newyddion amdanynt gyda’n dilynwyr bob dydd wrth i’r Sadwrn Cymdeithasol nesáu.

Os hoffech gael gwybod rhagor am y Sadwrn Cymdeithasol, pwy sydd y tu ôl iddo, beth ddigwyddodd yn ystod y Sadwrn Cymdeithasol y llynedd a beth fedrwch chi ei ddisgwyl eleni, ewch i www.socialsaturday.org.uk.

Save

, , ,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb