pecyn cymorth

Os ydych yn cynrychioli busnes lleol yng Ngwynedd ac eisiau cymeryd rhan yn Prynu Lleol Gwynedd, efallai y byddwch yn gweld rhai o’r dogfennau canlynol yn ein ‘pecyn cymorth busnes lleol’ yn ddefnyddiol.

Mae’r pecyn cymorth yn cael ei ddiweddaru o dro i dro, felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio y dudalen hon yn rheolaidd.

Mae canllaw ychwanegol i drefnu digwyddiadau yng Ngogledd Cymru, a gallwch ei lawrlwytho ar wefan Cyngor Gwynedd.

Hunaniaith yw Menter Iaith Gwynedd. Mae ei Swyddogion yn gweithio ar draws Gwynedd gyfan i hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob rhan o fywyd.  Maent yn gweithio gyda cymunedau i gynyddu cyfleoedd ymarferol i bobl ddefnyddio’r Gymraeg , ac hefyd yn gweithio i gryfhau statws y Gymraeg mewn sefydliadau a mannau gwaith.

Caiff busnesau a sefydliadau eu hannog i gwblhau hunanasesiad ar-lein Comisiynydd y Gymraeg, fydd yn rhoi darlun o ddefnydd cyfredol o’r Gymraeg a meysydd posib ar gyfer gwella defnydd. Bydd hunaniaith yn ceisio cynnig cefnogaeth a chymorth ymarferol ar sail yr hunanasesiadau hynny.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith hunaniaith, cysylltwch â’r tîm ar 01286 679452 neu hunaniaith@gwynedd.gov.uk

HunanarchwiliadCwblhewch yr holiadur hwn i weld pa mor dda y mae eich busnes yn perfformio o ran prynu a gwerthu yn lleol yng Ngwynedd.

pecyn cymorth marchnataDysgwch y pethau sylfaenol am farchnata, a darganfod sut i greu eich cynllun marchnata eich hun.

pecyn cymorth digwyddiadau a gweithgareddauY cyfan sydd angen i chi ei wybod am drefnu a hyrwyddo digwyddiadau yng Ngwynedd.