Os oes rhaid siopa mawr, siopa’n lleol!

Shopping in Caernarfon - Prynu'n Lleol Gwynedd

Gadewch i ni wynebu’r peth – mae prynu popeth o fusnesau bach, annibynnol, lleol yn her enfawr. Yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn, pan mae llawer angen i’w brynu a chyllidebau yn cael eu hymestyn ymhellach nag arfer. Yn yr erthygl hon, rydym yn edrych ar sut y byddwch yn mwynhau y gorau o ddau fyd: siopa mawr, ond yn siopa’n lleol!

Mae’n adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto… anrhegion i’w prynu, gwleddoedd i baratoi, ystafelloedd i’w harddurno a’r holl anrhefn a phanic arferol sy’n mynd a dathlu’r Nadolig.

Mae siopa yn chwarae rhan enfawr yn ddefodau Nadolig, prun ydym yn ei hoffi neu beidio. Does dim gwahaniaeth faint yr ydym yn ceisio dad-fasnacheiddio y Nadolig, y ffaith yw na allwn ddianc siopa yn gyfan gwbl.

Os ydych yn ceisio cadw at gyllideb, mae prynu popeth o fusnesau bach, lleol, neu annibynnol yn mynd i fod yn her. Does dim ots faint fyddai’n well gennym gefnogi busnesau llai mewn egwyddor, mewn gwirionedd mae’n anodd iawn i osgoi’r busnesau mwy a siopau cadwyn yn gyfan gwbl. Felly beth yw’r ateb?

Ein hawgrym yw ceisio siopa mor lleol a phosibl, hyd yn oed os yw hynny’n golygu rhoi eich cwsmer i siopau cadwyn mawr. Mae peth o’ch arian yn dal i aros rhywfaint yn lleol, o fudd i’r economi leol, os ydych yn siopa yn Tesco Bangor neu Asda Pwllheli, er i raddau llai na phe byddech yn siopa mewn siop fferm neu deli lleol. Mae hynny oherwydd mae pobol leol sydd yn gweithio yn y siopau, a bydd rhain yn mynd ymlaen i wario eu harian mewn siopau lleol eraill – a fyddai yn sicr ddim yn wir os ydych yn siopa yng Nghaer, Lerpwl neu’r Ganolfan Trafford!

Mae’n lleddfu’r effaith os ydych yn anelu at brynu ychydig o eitemau o fusnesau llai a’r gweddill mewn siopau cadwyn. A phan mae gennych fusnesau fel Boots yn cynnig bargeinion ar anrhegion fel 3 am 2 , neu Lidl yn cynnig bwydydd rhatach, mae’n anodd iawn i ddweud na!

Ond ar gyfer rhai o’r eitemau arbennig iawn – efallai jar moethus o saws llugaeron, neu anrheg wedi ei wneud a llaw i berthynas agos a fyddai wir yn gwerthfawrogi hynnu – mae rhai busnesau annibynnol gwych yng Ngwynedd a fyddai wir yn gwerthfawrogi eich cwsmer, waeth pa mor fach eich gwariant.

Gall ffeiriau crefft hefyd fod yn ffynhonnell dda o fargeinion; yn yr wythnos olaf cyn y Nadolig efallai y gwelwch gwneuthurwyr yn gollwng eu prisiau i glirio eu hen stoc ac yn gwneud lle ar gyfer eu gwneuthuriad newydd, felly mae’n werth mynd o gwmpas yr holl ddigwyddiadau Nadolig os oes gennych ychydig o bryniadau munud olaf i wneud.

A pheidiwch ag anghofio bod llawer o berchnogion busnes lleol mewn gwirionedd yn ddeiliaid masnachfraint, mae Spar ym Mhwllheli yn un busnes o’r fath, ac maent yn enwog am werthu amrywiaeth anhygoel o fwydydd a gynhyrchir yn lleol, sy’n cefnogi ffermwyr lleol ymysg eraill.

Mae ‘Body Shop at Home’ yn ddeiliad masnachfraint hefyd – yng Ngogledd Cymru mae yn cael ei reoli gan Sioned Richards, sy’n trefnu eu presenoldeb mewn ffeiriau yn ogystal a threfnu ‘partion Body Shop’ yng nghartrefi cwsmeriaid. Brand mawr, busnesau bach – a digon o fargeinion i’w cael hefyd, os byddwch yn ymuno a grŵp Facebook Sioned!

Felly peidiwch a gweithio eich hunain i fynu y Nadolig hwn os yw cyflogau llai a chynnydd mewn prisiau yn golygu na allwn ni brynu popeth o siopau bach neu yn uniongyrchol oddi wrth y gwneuthurwyr. Hyd os yw 99% o’r hyn rydym yn ei brynu y Nadolig hwn yn dod o fusnesau mawr, cyn belled a byddwn yn cadw at ein stryd fawr leol yn lle croesi dros y ffin, rydym yn gwneud ein rhan.

Wedi’r cyfan, fel mae un manwerthwr enfawr penodol yn hoffi ein atgoffa: ‘every little helps’!

Save

,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb