Fy her ‘prynu’n lleol’: Siop Iechyd ‘Dimensions’

 

Suma shampoo and conditioner - Prynu'n Lleol Gwynedd

Rydym wedi gosod her i flogiwr lleol Emily Prowse: pob mis, prynu rhywbeth gan fusnes lleol yn hytrach na o siop gadwyn, a dweud wrthym am eich profiadau. Y mis hwn penderfynodd siopa yn Siop Iechyd ‘Dimensions’ ym Mangor Uchaf.

Yn dilyn fy erthygl diweddar am bwysigrwydd prynu’n lleol, rwyf wedi cael her gan Prynu’n Lleol Gwynedd i newid fy arferion siopa drwy brynu rhywbeth y byddwn yn arfer brynu o archfarchnad neu siop gadwyn yn hytrach mewn busnes lleol. Rydwyf am wneud hyn unwaith y mis.

Y mis hwn es i am ddau beth na all y rhan fwyaf ohonom ei wneud hebddyn: siampŵ a cyflyrydd.

Dwi erioed wedi poeni am pa frand o siampŵ a cyflyrydd rwy’n ddefnyddio. Fel arfer rwyf yn cymryd beth bynnag sydd ar gael ar y pryd; cyn belled a’i fod gyda arogl hyfryd, nid yw yn rhy ddrud ac ei fod yn glanhau fy ngwallt, dwi ddim yn ffyslyd.

Ond yn ddiweddar rwyf wedi bod yn ceisio gwneud newidiadau i’r cynnyrch yr wyf yn ddefnyddio o ddydd i ddydd ar gyfer glanhau y tŷ, ac y cynhyrchion rwyf i a fy nheulu yn ddefnyddio i lanhau ein hunain – felly un o’r busnesau lleol cyntaf i mi ymweld oedd Siop Iechyd ‘Dimensions’ ym Mangor Uchaf.

Mae ‘Dimensions’ yn un o’r siopau gwych sy’n gwerthu cynhyrchion organig hyfryd, atchwanegiadau dietegol a bwydydd iechyd, yn ogystal a chynnyrch hunan-ofal a cholur di-greulondeb. Mae gan ‘Dimensions’ awyrgylch arbennig, ac yn cael ei redeg gan staff gwych a’r lle gorau i fynd ar gyfer popeth iach a naturiol.

Pan es i mewn doeddwn i wir ddim yn gwybod beth oeddwn yn chwilio amdano gan nad oeddwn yn gyfarwydd ag unrhyw un o frandiau o gynhyrchion hunanofal naturiol maent yn eu gwerthu. Roedd yn wych edrych ar yr holl wahanol gynhyrchion a oedd gan ‘Dimensions’ i’w gynnig, pob un yn brolio eu bod wedi cael eu gwneud o gynhwysion naturiol nad oedd yn niweidiol i’r amgylchedd. Roedd yn braf iawn gweld hyn a gwybod eu bod yn ddilys – yn hytrach na’r cynnyrch fwy adnabyddus  ‘naturiol’ nad ydynt mewn gwirionedd yr hyn mae’nt yn honni i fod.

Un peth dwi wedi sylweddoli, ar ôl newid i fusnes lleol o archfarchnad cadwyn mawr, yw fod gan fusnesau llai lawer o gynhyrchion hyfryd na fyddech yn weld ar silffoedd archfarchnadoedd mawr am na allai fod digon o alw amdanynt gan y rhan fwyaf o bobl sy’n siopa mewn archfarchnad. Rwyf hefyd yn credu bod y perchnogion mewn busnesau llai yn cymryd amser i feddwl am y cynnyrch y maent eisiau gwerthu a beth mae eu cwsmeriaid yn hoffi – mae yn fwy personol. Mae hyn yn golygu fod busnesau bach lleol yn cynnig y cyfle i ddarganfod pethau newydd, sydd bob amser yn fantais yn fy marn i!

Yn y diwedd dewisiais siampŵ a cyflyrydd gan Suma sydd gyda arogl hyfryd a wedi ei wneud gyda chynhwysion naturiol. Nid oedd y pris yn ddrwg o ystyried maint y poteli. Rwyf fel arfer yn talu tua £7 am fy nghynnyrch gwallt mewn archfarchnad; daeth fy mhryniadau o ‘Dimensions’ i £10, ond roedd 100ml ychwanegol ym mhob potel o’r rhai naturiol o’i gymharu a’r ‘brandiau arweiniol’ a fyddwn fel arall wedi prynu o archfarchnad. Doedd ddim gwahaniaeth genyf dalu ychydig bach yn fwy oherwydd fy mod yn gwybod fod y cynhyrchion brynais gan ‘Dimensions’ yn helpu i gadw siop leol yn agored, ac roeddwn yn gallu bod yn fwy caredig i’r amgylchedd yn y broses. mantais ychwanegol arall: mae fy ngwallt yn teimlo’n anhygoel ar ôl eu defnyddio hefyd!

Emily - Nature Loving Mama - Buy Local Gwynedd

Am yr awdur

Mae Emily Prowse yn fam i ddau fachgen ifanc ac yn byw gyda’i phartner yn Nhalysarn. Yn wreiddiol o Lundain, mae Emily wedi byw yng Ngwynedd ers ei bod yn 10 oed. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn magu ei phlant yn ddwyieithog. Mae Emily a’i phartner yn hunan-gyflogedig; ef fel cyfieithydd a hi fel blogger a chrefftwraig. Mae Emily yn ysgrifennu am ‘eco-parenting’ yn ei blog, Nature-Loving Mama, ac yn gwerthu ei chynnyrch wedi eu gwneud a llaw trwy ei thudalen Facebook, The Happy Little Pie.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

, , ,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb