Diwrnod yn y Ffair Fwyd a Chrefftau Portmeirion

Portmeirion Christmas fair 2016

Ffoto gan Portmeirion

Rhagfyr yw fy hoff adeg o’r flwyddyn, a cheisiaf wneud cymaint o weithgareddau Nadoligaidd ag y gallaf yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Un o fy hoff bethau i’w gwneud gyda’r teulu yw ymweld a’r ffeiriau Nadolig crefft a bwyd gwych sydd yn ymddangos i fynu ar hyd a lled Gwynedd o ddiwedd mis Tachwedd yr holl ffordd i fyny at y Nadolig.

Nid yw y ffeiriau crefft yn unig yn ffordd gwych i gael y plant allan o’r tŷ a mynd i mewn i ysbryd y Nadolig, ond mae hefyd yn gyfle gwych i gefnogi busnesau a chrefftwyr lleol sy’n rhedeg y stondinau.

Yr hyn wyf yn hoffi am ffeiriau crefft (ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond adeg y Nadolig yn arbennig) yw y gallwch yn aml gael anrhegion Nadolig gwirioneddol hardd ar gyfer eich ffrindiau a’ch teulu na allwch brynu yn y siopau.

Fe es i nifer o ffeiriau crefft eleni, ond fy hoff un o bell ffordd oedd y ffair Nadolig Portmeirion. Yr oeddwn yn edrych ymlaen yn arbennig at y ffair hon, gan fy mod yn gwybod ei fod yn mynd i fod yn un mawr, heb sôn am y ffaith fy mod wrth fy modd yn Portmerion pob amser,yn enwedig amser   y Nadolig! Roedd pris teg ar y tocynnau hefyd; fel arfer mae o gwmpas £10 y tocyn i ymweld a Portmeirion, ond ar gyfer y ffair roedd mynediad yn £5 ar y diwrnod neu £4 ar-lein – felly yn syth roedd bargen i’w gael wrth fynd i ymweld a Portmeirion am hanner y pris, gyda’r bonws ychwanegol o gael edrych ar yr holl stondinau gwych yno.

Mae’n bendant yn ddiogel i ddweud ein bod wedi cael ein difetha a’r holl ddewis – yn enwedig pan ddaeth i fwyd. Roedd cymaint o stondinau bwyd hyfryd; nid yn unig oedd yno faniau ar gyfer bwyd poeth (cig a llysieuol), i gyd wedi eu ffynonellu a paratoi yn lleol; ond roedd yna nifer o stondinau o felysion a bwydydd sawrus, potiau o gynfennau, ac eraill gyda siocled a chyffug ayb.

Ac yna yn Neuadd y Dref roedd y rhan fwyaf o’r stondinau crefft. Roedd cymaint o stondinau hardd, roeddwn i yn fy elfen yn crwydro o gwmpas yn edrych ar yr holl bethau prydferth ar werth. Roedd cymaint o brintiau a darluniau, addurn cartref fel clustogau a chanhwyllau, eitemau a gerfiwyd allan o bren, pethau wedi pwytho a llaw, cerameg a llawer mwy.

Roeddwn yn cael fy nhynnu yn syth i stondinau oedd yn gwerthu llawer o gerameg, gan fy mod yn edmygwr mawr. Rwyf hefyd yn caru unrhyw beth sydd ychydig yn wahanol ac anarferol a felly roeddwn yn hynod o gyffrous pan ddois ar draws Miss Marple Makes – yn fusnes bach gwych sy’n gwneud ac yn gwerthu bathodynnau mwyaf rhyfeddol ac anarferol a darnau ceramig bach eraill. Prynais fathodyn cactws bach ac un coeden ffynidwydd, er fy mod mwy neu lai eisiau popeth! Hefyd gwnaeth fy mhartner brynu rhywbeth i mi ar gyfer y Nadolig o’r stondin yma felly roeddwn yn hapus iawn!

Gwnaethom ymweld a llawer o stondinau a prynais un neu ddau o ddarnau bychain i mi fy hun pan oeddwn yno, ond yn wir gallwn fod wedi prynu llawer mwy; mae o hyd yn fy syfrdanu faint o bobol rhyfeddol dalentog sydd gennym yng Ngwynedd!

Erbyn diwedd y dydd roeddem i gyd mor flinedig ac yn fwy na parod i fynd adref, ond roeddem i gyd yn teimlo yn dda wrth i ni yrru i ffwrdd gyda’n boliau yn llawn o fwyd blasus a gwybod ein bod wedi prynu rhai pethau hyfryd gan ein busnesau lleol ardderchog.

Emily - Nature Loving Mama - Buy Local Gwynedd

Am yr awdur

Mae Emily Prowse yn fam i ddau fachgen ifanc ac yn byw gyda’i phartner yn Nhalysarn. Yn wreiddiol o Lundain, mae Emily wedi byw yng Ngwynedd ers ei bod yn 10 oed. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn magu ei phlant yn ddwyieithog. Mae Emily a’i phartner yn hunan-gyflogedig; ef fel cyfieithydd a hi fel blogger a chrefftwraig. Mae Emily yn ysgrifennu am ‘eco-parenting’ yn ei blog, Nature-Loving Mama, ac yn gwerthu ei chynnyrch wedi eu gwneud a llaw trwy ei thudalen Facebook, The Happy Little Pie.

 

Save

, ,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb