Cerdyn Eryri: arbed arian pan fyddwch yn gwario yn lleol

Snowdonia Pass website

Flwyddyn ar ôl ei sefydlu, mae Cerdyn Eryri yn syfrdanu twristiaid, busnesau a thrigolion lleol i gyd gyda’i bargeinion arbed arian gwych.

Prosiect cydweithredol rhwng Atyniadau Eryri, Cyngor Gwynedd a Croeso Cymru yw Cerdyn Eryri  a lansiwyd ym mis Mai 2016 ac hyd yma wedi ymuno dros 50 o fusnesau a dosbarthu cannoedd o gardiau i unigolion.

Y syniad tu ol i Gerdyn Eryri yw i ehangu’r sector dwristiaeth ar draws Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn gydag un cynnyrch unigol. Y nod yw cynyddu nifer yr ymwelwyr mewn busnesau lleol yn ystod cyfnodau tawelach, ac i annog ymwelwyr i ddychwelyd i fusnesau lleol.

Beth yn union yw Cerdyn Eryri?

Cerdyn plastig yw Cerdyn Eryri, tua’r un maint a cherdyn credyd. Mae’n costio £5 i brynu, ac ar ôl i chi gael un gallwch ei ddefnyddio i hawlio amrywiaeth eang o fargeinion a chynigion gan fusnesau sy’n cymryd rhan.

Mae’r busnesau hyn yn gweithredu yn y sectorau twristiaeth, manwerthu a lletygarwch yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy, ac maent yn cynnwys darparwyr llety, atyniadau a darparwyr gweithgareddau, manwerthwyr, bwytai a darparwyr gwasanaethau teithio.

Pwy sydd yn cynnig y bargeinion?

Mae rhai o’r busnesau mwyaf adnabyddus Eryri wedi cofrestru i gynnig bargeinion drwy Cerdyn Eryri. Mae rhain yn cynnwys Rheilffordd yr Wyddfa, Portmeirion, Gelli Gyffwrdd a Syrffio Eryri.

Ond nid yw yn unig ar gyfer busnesau mawr; mae llawer o fusnesau bach wedi ymuno, hefyd. Gwestai, bwytai, siopau, a hyd yn oed cwmniau llogi beiciau yn cynnig bargeinion i ddefnyddwyr drwy Cerdyn Eryri.

Ond nid ar gyfer twristiaid yn unig ydi o?

Dim o gwbl! Y peth da am Gerdyn Eryri yw ei fod yn berffaith ar gyfer trigolion lleol yn ogystal ag ymwelwyr. Yn wir, os ydych yn byw yng Ngwynedd, Ynys Môn neu Conwy ac yn defnyddio eich Cerdyn Eryri drwy gydol y flwyddyn, byddwch yn arbed llawer mwy na’r ymwelydd arferol i’r rhanbarth.

Pa fath o fargeinion sydd yn cael eu cynnwys?

Mae’r bargeinion a’r termau ac amodau yn wahanol o un busnes i llall o’r rhai sydd yn cymeryd rhan, ond un o’r amodau aelodaeth busnes yw bod y fargen a gynigir yn cynrychioli arbed o leiaf 10%.

Rhai engreifftiau:

  • Mae Gwaith Llechi Inigo Jones yn cynnig 10% i ffwrdd yn eu siop ar bryniadau dros £10, ynghyd a 10% oddi ar deithiau hunan-dywys.
  • Mae Kerfoots Porthmadog yn cynnig 10% oddi ar bopeth yn y siop. gan gynnwys eu caffi.
  • Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn cynnig 20% oddi ar docynnau dwy ffordd ar eu gwasanaeth diesel.
  • Mae STORIEL yn cynnig llyfr braslunio am ddim pan fyddwch yn dangos eich Cerdyn Eryri.

Dim ond rhai o’r nifer o gynigion sydd ar gael i ddeiliaid cerdyn yw rhain, ond mae’n bwysig nodi bod telerau ac amodau yn berthnasol i’r rhan fwyaf o fargeinion, felly dylech ddarllen tudalen ‘manylion bargen’ ar bob cynnig yn ofalus cyn gwneud cais am eich bargen.

Swnio’n wych! Sut y gallaf gael Cerdyn Eryri?

Ewch i www.snowdoniapass.co.uk a chliciwch unrhyw fotwm ‘prynu cerdyn’ neu ddolen. Bydd hyn yn mynd a chi drwodd i dudalen archebu a talu diogel.

Mae gen i fusnes a hoffwn gynnig bargen. Sut y gallaf gymryd rhan?

Mae aelodaeth ar gyfer busnesau yn costio £75 ac yn cynnwys llawer o fanteision, a allwch gael gwybodaeth ar wefan Cerdyn Eryri ar dudalen ‘amdanom ni‘.

Os hoffech chi gael sgwrs gyda tîm Cerdyn Eryri am ddod yn aelod, anfonwch e-bost at post@snowdoniapass.co.uk.

Save

,

Dim sylwadau hyd yma.

Gadael Ymateb