Ymddiheuriadau, doedd dim cofnodion yn cyd-fynd â dy ofynion.