Amdanom ni

'cariad' hearts in wood

Mae tua 101,000 o oedolion dros 16 oed yn byw yng Ngwynedd. Os y buasai pob un o’r oedolion hynnu yn gwario £5 yr wythnos mewn siop leol neu farchnad, yn hytrach na’i wario’n mewn siop cadwyn neu ar-lein, byddai economi Gwynedd yn elwa hyd at £26m y flwyddyn.

Gwneud i chi feddwl, yn tydi?

Beth allem ni wneud yng Ngwynedd gyda £26m ychwanegol y flwyddyn?

I ddechrau, gallem greu llawer o swyddi, darparu gwell cyfleusterau ar gyfer pob aelod o’n cymuned, ac yn gyffredinol gwneud Gwynedd yn le hyd yn oed fwy dymunol ac hapusach i fyw.

Mae Gwynedd, er mor hardd a chyfeillgar ac yn llawn lleoedd hyfryd i weld a phethau i’w gwneud, yn brwydro ychydig pan ddaw i’w chyllid.

Er enghraifft, mae amaethyddiaeth yn ddiwydiant pwysig yng Ngwynedd, ond mae ein ffermwyr yn aml yn cael eu gwasgu yn galed gan y ‘rym bargeinio’ cadwyni archfarchnad fawr sydd am dalu cyn lleied a phosibl ar gyfer y nwyddau maent yn eu gwerthu i ni, fel y gallant wneud elw mawr ar gyfer eu cyfranddalwyr – sydd yn amlach na pheidio ddim unrhyw gysylltiad i’n hardal leol ac felly yn poeni dim pam mor gryf yw ein heconomi lleol.

a shopkeeper makes a sale - Buy Local Gwynedd

Nid ond y ffermwyr sydd yn dioddef pan fydd hyn yn digwydd. Mae’n digwydd mewn gweithgynhyrchu a chrefftau, a hyd yn oed yn y diwydiannau gwasanaeth.

Efallai fod gyrru prisiau i lawr yn rhoi ychydig o bunnoedd yn ychwanegol yn ein pocedi personol dros dro, ond pan y gall busnesau lleol ddim fforddio cyflogi pobl leol ac ac yn gorfod gwneud diswyddiadau ac hyd yn oed yn gwynebu methdaliad, byddan i gyd yn gyflym iawn yn teimlo’r effeithiau.

Dyna pam mae Cyngor Gwynedd yn gweithio i gefnogi busnesau lleol – a thrwy estyniad, y gymuned gyfan – trwy annog ei thrigolion i wneud mwy o’u siopa gyda masnachwyr annibynnol lleol yn hytrach nag yn siopau cadwyn mawr neu ar-lein.

Gallai rhai newidiadau bach i’ch arferion siopa wneud byd o wahaniaeth; does dim rhaid gwneud cynnwrf sylweddol i’r ffordd yr ydych yn siopa, neu unrhyw anghyfleustra mawr.

Anrheg penblwydd yma, peint o laeth a torth o o fara yna, a defnyddio eich cigydd neu gwerthwr pysgod lleol yn hytrach na’r cig a physgod o gownteri yn yr archfarchnad – dyna i gyd sydd ei angen i ddweud wrth fasnachwyr annibynnol lleol eich bod yn eu cefnogi.

Ac drwy eu cefnogi, yr ydych yn cynnal eich hun, a’r gymuned gyfan. Teimlad gwych, yn tydi?

selling toys at a toy shop - Buy Local Gwynedd