• slide-books
  • slide-cards

Prynu’n Lleol yng Ngwynedd

Mae siopa yn lleol yn golygu prynu gan fasnachwyr lleol, annibynnol yn fwy aml, yn hytrach na defnyddio siopau cadwyn mawr bob amser. Mae hyn yn cadw arian yn gylchredol yn yr ardal leol, gan helpu i wneud ein heconomi lleol yn gryf ac iach er lles holl aelodau ein cymuned.

Mae’r Cynllun Prynu’n Lleol yng Ngwynedd yn anelu at gefnogi a hysbysu busnesau a defnyddwyr a fyddai’n hoffi gwneud mwy i helpu gryfhau ein heconomi leol. Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am athroniaeth ac amcanion y cynllun, a sut y gallwch chi fod yn rhan ohono.

Beth yw Prynu’n Lleol Gwynedd?

Darganfwch fwy am Brynu’n Lleol Gwynedd – beth mae’n ymwneud, pwy sy’n cymryd rhan, sut mae’n gweithio a mwy…

Pecyn cymorth

Mae cyfres o offer defnyddiol ar gyfer busnesau lleol a fyddai’n hoffi cymryd rhan yn Prynu’n Lleol Gwynedd…

Beth sy’n digwydd yng Ngwynedd?

Porwch ein calendr digwyddiadau i gael gwybod am ddigwyddiadau mae ein haelodau yn gynnal yn y misoedd nesaf…

Cysylltwch â Ni

Eisiau cynnwys eich busnes neu oes gennych gennych gwestiwn nad ydym wedi ateb? Cliciwch yma i gysylltu â ni…

Ateb eich cwestiynau

Oes gennych gwestiwn am Prynu’n Lleol Gwynedd? Cliciwch i ddod o hyd i’r ateb…

Newyddion ac erthyglau

Darllenwch newyddion oddiwrth, ac erthyglau gan, aelodau Prynu’n Lleol Gwynedd…